Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


„Czy znasz swój język ojczysty”

31 marca 2017 roku odbył się konkurs „Czy znasz swój język ojczysty”. Nadrzędnym celem przyświecającym tegorocznej, piątej już edycji konkursu było przypomnienie młodemu pokoleniu Polaków jak ważny jest szacunek do języka ojczystego – wspólnego dobra, bezcennego składnika tradycji i tożsamości narodowej. Poprzez tę formę sprawdzono wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się poprawną polszczyzną, znajomości frazeologii, leksyki, fleksji, poprawnej budowy zdań i semantyki. Przedsięwzięcie miało także uwrażliwić na kwestie poprawnościowe w mowie i piśmie, rozwijać kulturę wypowiedzi oraz kształtować umiejętność poprawnego komunikowania się w języku ojczystym.
Do turnieju przystąpili reprezentanci z klas I, II i III. W dniu konkursu rozwiązywali test, w którym znalazły się zadania zamknięte i otwarte. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajęła się p. Anna Marek, we współpracy z nauczycielami języka polskiego – p. Danutą Wiktorowską, p. Martą Balcerowską, p. Jadwigą Brodą. Poziom był dość wysoki, dlatego też organizatorzy przyznali miejsca od I do III w każdej kategorii.

W gronie najlepszych znalazły się następujące uczennice:

kategoria kl. I
I miejsce: Bielecka Olga Ia    
II miejsce: Wabik Magdalena Ib   
III miejsce: Szwagierek Dominika Ib  

kategoria kl. II

I miejsce: Kozek Natalia IIa
II miejsce: Szczygielska Anna IIa
III miejsce: Kwiecień Katarzyna IIa     

kategoria kl. III
I miejsce: Wiktorowska Julia IIIa    
II miejsce: Nachyła Natalia IIIa      
III miejsce: Tracz Zuzanna  IIIa     

Uczennice otrzymały nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Dziękujemy za wzięcie udziału w tegorocznej edycji.
Dzięki konkursowi udało się wyłonić szkolnych „mistrzów” poprawnej polszczyzny, a przede wszystkim zwrócić uwagę na ważną kwestię, jaka jest ochrona i rozwijanie języka polskiego, bo tylko dzięki temu można zachować tożsamość kulturową i świadomość odrębności we wspólnej, ale przecież różnorodnej Europie.

kom_jezykowy01 kom_jezykowy02 kom_jezykowy03


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
216
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019