Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

W ostatnim tygodniu przed feriami  zimowymi zostało przeprowadzone we wszystkich klasach spotkanie z funkcjonariuszami policji. Cele spotkania były ściśle związane z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią. Tematyka spotkania dotyczyła w głównej mierze bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Z uwagi na to, iż ferie są momentem oderwania się od szkolnych obowiązków i przebywania często poza domem, przedstawiciele policji zwrócili uwagę na to, by młodzież z rozwagą uczestniczyła w zabawach zimowych, informowała swoich opiekunów prawnych o miejscu pobytu, by po zmroku nosiła elementy odblaskowe oraz nie przebywała bez opieki dorosłych po godzinie 22. 00. Wizyta była także okazją do omówienia zagadnienia związanego z odpowiedzialnością nieletnich za czyny karalne, w tym niepokojące zjawisko jazdy na skuterze bez właściwych uprawnień. Podczas spotkania z młodzieżą funkcjonariusze przekazali najważniejsze wiadomości na temat dopalaczy i ich zgubnego wpływu na organizm młodego człowieka. Wyjaśnili, jak działają takie środki i jakie skutki mogą wywołać w sferze psychofizycznej. Mundurowi przypomnieli młodzieży, że zachowania zabronione pociągają za sobą także konsekwencje prawne. Ważnym punktem prelekcji było omówienie zjawiska cyberprzemocy oraz uwrażliwienie uczniów na specyfikę problemu (związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ich ofiar jak i sprawców). Przedstawiono uczniom zasady postępowania na wypadek cyberprzemocy oraz zaprezentowano konsekwencje prawne grożące sprawcom. 

spotkanie_z_policja01 spotkanie_z_policja02 spotkanie_z_policja03 spotkanie_z_policja04
spotkanie_z_policja05 spotkanie_z_policja06


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
510
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019