Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


Konkurs czytelniczy „Czytamy Sienkiewicza”

Jednym z ważnych zadań realizowanych przez naszą szkołę jest wspieranie kompetencji czytelniczych. Okazją do podnoszenia tych kompetencji są przedsięwzięcia, które realizuje biblioteka szkolna, by poprzez to stwarzać młodzieży jak najwięcej przestrzeni do kontaktu z książką oraz zachęcać młodych ludzi do korzystania z zasobów bibliotek szkolnych i publicznych.
W ostatnim czasie Panie Anna Marek i Danuta Wiktorowska przygotowały i przeprowadziły konkurs „Czytamy Sienkiewicza”. Zmaganiom konkursowym przyświecały następujące cele: kształcenie umiejętności pięknego czytania, popularyzowanie twórczości noblisty, wzbudzanie zainteresowania książką, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności czytelniczych.
W imprezie czytelniczej mogli wziąć udział chętni uczniowie klas I, II i III. Przystępując do konkursu, gimnazjaliści mogli wybrać jedną z dwóch kategorii: życie i twórczość pisarza oraz piękne czytanie fragmentów jego prozy. Pierwsza konkurencja przybrała formę testu dotyczącego znajomości faktów z biografii pisarza i najważniejszych etapów jego twórczości. Różnorodność pytań pozwoliła uczestnikom wykazać się dużą wiedzą i oczytaniem. Wszyscy wystartowali z równymi szansami, jednak najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce – Aleksandra Lasek
II miejsce – Bartłomiej Szmit
III miejsce – Aleksandra Zając i Katarzyna Choroś
Wyróżnienie – Kosiór Wiktoria i Justyna Bartos

Drugi etap polegał na pięknym czytaniu fragmentów prozy Henryka Sienkiewicza. Wyboru dokonali organizatorzy, a uczestnicy do tej konkurencji mogli przygotować się w domu. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć (uprzednio wylosowane) fragmenty następujących utworów: „Krzyżacy”, „Quo vadis”, „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”. „Latarnik”, „W pustyni i w puszczy”. Komisja konkursowa oceniała płynność i poprawność czytania, tempo, dykcję, interpretację, ekspresję oraz ogólny wyraz artystyczny. Młodzież z wielką starannością przygotowała się do tego zadania konkursowego, dlatego też komisja miała ogromny dylemat, kogo nagrodzić. Przydzielone przez członków komisji punkty pozwoliły wyłonić grupę najlepszych. W tej konkurencji laur zwycięstwa należy do następujących uczennic:

I miejsce – Katarzyna Kwiecień
II miejsce – Natalia Kozek
III miejsce - Kosiór Wiktoria, Bartos Justyna
Wyróżnienie – Aleksandra Zając

Najlepsi z najlepszych 10 lutego 2017 roku podczas ogólnoszkolnego apelu otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Zainteresowanie konkursem dowiodło, że młodzież naszego gimnazjum lubi czytać i podejmować współzawodnictwo w konkursach, które mają na celu wszechstronny rozwój młodych ludzi oraz pomagają kształtować emocjonalny stosunek do książki, jako nośnika wiedzy i ludzkich wartości.
Wielu naszych uczniów wie, że książka odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu osobowości i postaw młodych ludzi, a umiejętnie dobrana, wzmacnia w człowieku to, co najlepsze, staje się ważnym elementem jego samorozwoju oraz pozwala wydobyć to, co najszlachetniejsze z ludzkich możliwości, dyspozycji i zdolności.
Za ten rodzaj Waszej intelektualnej aktywności dziękujemy i gratulujemy osiągniętych wyników.

k_sienkiewicz01 k_sienkiewicz02 k_sienkiewicz03 k_sienkiewicz04
k_sienkiewicz05 k_sienkiewicz06 k_sienkiewicz07 k_sienkiewicz08
k_sienkiewicz09
k_sienkiewicz10
k_sienkiewicz11
k_sienkiewicz12
k_sienkiewicz13
k_sienkiewicz14
k_sienkiewicz15


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
3315
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019