Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


VII Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej pod Patronatem Wójta Gminy Ciepielów

„Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać”. Słowa Jana Pawła II były mottem VII edycji Gminnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów, który odbył się 9 listopada 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie.
Głównym założeniem przedsięwzięcia było uczczenie szczególnej daty w historii Polski – 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległy byt. Zorganizowany z tej okazji konkurs miał na celu rozwijanie ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej młodych wykonawców, integrację środowisk szkolnych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej dzieci i młodzieży.
Organizacją tegorocznych obchodów zajęły się panie: Marta Balcerowska, Anna Marek,, Danuta Wiktorowska, Jadwiga Broda, Marzena Nowakowska.
Konkurs o zasięgu gminnym skierowany był do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz I – III gimnazjum. Z zaproszenia skorzystali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie oraz Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Łącznie uczestniczyło w nim ponad 80 wykonawców. Zmagania konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum. Przesłuchania finałowe rozpoczęły się 9 listopada 2016 roku o godzinie 9.00. Organizatorzy konkursu powołali dwie niezależne komisje konkursowe, których zadaniem było dokonanie oceny prezentacji poszczególnych uczestników, według wcześniej ustalonych kryteriów.

Wyniki tegorocznego konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria pieśń patriotyczna
kl. IV – VI szkół podstawowych/ soliści

I miejsce – Kaca Emilia PSP Ciepielów
II miejsce – Górska Izabela PSP Ciepielów
III miejsce – Patyk Aleksandra PSP Bąkowa
Wyróżnienie – Korczak Natalia PSP Ciepielów
Wyróżnienie – Tarka Natalia PSP Ciepielów

Kategoria pieśń patriotyczna
kl. IV – VI szkół podstawowych/ zespoły

I miejsce – zespół wokalny w składzie: Kramek Julia, Cholewa Wiktoria, Drąg Patrycja, Surowiecka Izabela, Piwońska Amelia, Durak Natalia, Rokita Katarzyna, Łojek Ewelina, Zięba Martyna w Ciepielów
II miejsce – zespół wokalny w składzie:  Bębenek Oliwia, Gębka Anastazja, Markowska Magdalena, Boniecka Roksana w Bąkowej
III miejsce – Duet – Julia Dygas i Natalia Kaca w Ciepielowie
Wyróżnienie – Duet - Gębka Anastazja, Bębenek Oliwia w Bąkowej
Wyróżnienie – zespół wokalny w składzie: Madejska Wiktoria, Bębenek Wiktoria, Marzec Amelia, Nizińska Sandra w Bąkowej

Kategoria pieśń patriotyczna
kl. I – III  gimnazjum/ soliści

I miejsce – Fabiszewska Patrycja PG Ciepielów
II miejsce – Siwiec Aleksandra PG Ciepielów
III miejsce – Szewczyk Monika PG Ciepielów
Wyróżnienie – Niedziela Magdalena PG Ciepielów
Wyróżnienie – Starzyk Bartłomiej PG Ciepielów

Kategoria pieśń patriotyczna
kl. I – III gimnazjum/ zespoły

I miejsce – Zespół w składzie: Szczygielska Anna, Bednarczyk Patrycja, Kozek Natalia, Kowalska Patrycja, Kwiecień Katarzyna, Rusin Aleksandra, Fabiszewska Patrycja, Lenart Paulina, Matysiak Agnieszka, Niedziela Magdalena, Boniecka Kinga, Zając Marta, Siwiec Aleksandra, Góralska Paulina, Góralska Aleksandra, Ruda Aleksandra kl. II i III PG Ciepielów
II miejsce – Zespół w składzie: Wiktorowska Julia, Tracz Zuzanna, Nachyła Natalia, Standowicz Ewelina kl. III PG Ciepielów
III miejsce – Zespół w składzie: Chmielewska Natalia, Główka Natalia, Rusinowska Julita, Główka Małgorzata, Kosiór Wiktoria, Jeruzal Izabela, Wajs Zuzanna, Bielecka Olga, Kapciak Marta, Skrzek Anna, Kupis Julia, Wabik Magdalena, Wójcik Magdalena kl. I PG Ciepielów

Kategoria wiersz patriotyczny
kl. IV – VI szkół podstawowych

I miejsce – Boniecka Oliwia  PSP  Ciepielów
II miejsce – Przepiórka Julia  PSP Ciepielów
III miejsce – Korczak Natalia  PSP Bąkowa
Wyróżnienie – Kaca Emilia   PSP Ciepielów
Wyróżnienie – Marzec Amelia PSP Ciepielów

Kategoria wiersz patriotyczny
kl. I – III gimnazjum

I miejsce – Wiktorowska Julia PG Ciepielów
II miejsce – Kapciak Julia PG Ciepielów
III miejsce – Pietrzyk Dariusz  PG Ciepielów
Wyróżnienie – Rozwadowska Olga   PG Ciepielów
Wyróżnienie – Szewczyk Monika PG Ciepielów

Oficjalnego podsumowania konkursu dokonała 10 listopada 2016 roku Pani Aneta Rozwadowska - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie. Uroczystego wręczenia nagród dokonali przedstawiciele Urzędu Gminy w Ciepielowie - Pan Waldemar Czapla – Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Witold Chojak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ciepielów, z rąk których zwycięzcy otrzymali statuetki i pamiątkowe dyplomy, zaś wyróżnieni nagrody książkowe.
Laureaci poszczególnych kategorii 10 listopada 2016 roku zaprezentowali przygotowane utwory podczas Koncertu Galowego VII Gminnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, na którym obecni byli uczniowie i nauczyciele PG w Ciepielowie, przedstawiciele Organu Prowadzącego szkołę, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół z terenu gminy Ciepielów, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów, przedstawiciele Związku Kombatantów RP oraz osoby zaprzyjaźnione ze szkołą.
W tej części uroczystości konferansjerzy - Pietrzyk Jakub i Wiktorowska Julia przypomnieli przebieg walk narodowowyzwoleńczych i trudnej drogi do upragnionej wolności, a w recytowanych wierszach, pięknych, patriotycznych pieśniach wykonanych przez laureatów konkursu, tak jak w lustrze odbiły się losy narodu polskiego. Całość dopełniła przepiękna dekoracja, którą tworzyły nasze symbole narodowe.
Dzień ten uświadomił wszystkim zebranym, że wolność raz zdobyta, niepodległość raz osiągnięta, nie jest niczym trwałym. Jest tym, o czym trzeba pamiętać i trwale pielęgnować. Przez lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię, ale dzięki patriotycznemu sercu naszych dziadów i pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Uroczystość była okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności i uznania dla wszystkich tych, którzy walczyli za naszą wolną Polskę. Za to, że my - współczesne pokolenie - żyjemy w wolnym kraju, że obce są nam: niewola, głód i poniewierka.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzień ten był tak uroczysty. Słowa uznania kierujemy w stronę nauczycieli, którzy podjęli trud przygotowania uczniów do konkursu, a także osób, które przyjęły zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych. Jesteśmy wdzięczni za kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia, budzenie zainteresowań przeszłością naszego narodu oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Artura Szewczyka – Wójta Gminy Ciepielów za objęcie patronatem VII Gminnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej oraz ufundowanie nagród dla uzdolnionych uczniów z terenu naszej gminy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za tak liczne przybycie, a laureatom gratulujemy osiągniętych wyników.

d_niepodleglosci57 d_niepodleglosci01 d_niepodleglosci02 d_niepodleglosci03
d_niepodleglosci04 d_niepodleglosci05 d_niepodleglosci06 d_niepodleglosci07
d_niepodleglosci08 d_niepodleglosci09 d_niepodleglosci10 d_niepodleglosci11
d_niepodleglosci12
d_niepodleglosci13
d_niepodleglosci14
d_niepodleglosci15
d_niepodleglosci16
d_niepodleglosci17
d_niepodleglosci18
d_niepodleglosci19
d_niepodleglosci20
d_niepodleglosci21
d_niepodleglosci22
d_niepodleglosci23
d_niepodleglosci24
d_niepodleglosci25
d_niepodleglosci26
d_niepodleglosci27
d_niepodleglosci28
d_niepodleglosci29
d_niepodleglosci30
d_niepodleglosci31
d_niepodleglosci32
d_niepodleglosci33
d_niepodleglosci34
d_niepodleglosci35
d_niepodleglosci36
d_niepodleglosci37
d_niepodleglosci38
d_niepodleglosci39
d_niepodleglosci40
d_niepodleglosci41
d_niepodleglosci42
d_niepodleglosci43
d_niepodleglosci44
d_niepodleglosci45
d_niepodleglosci46
d_niepodleglosci47
d_niepodleglosci48
d_niepodleglosci49
d_niepodleglosci50
d_niepodleglosci51
d_niepodleglosci52
d_niepodleglosci53
d_niepodleglosci54
d_niepodleglosci55
d_niepodleglosci56
« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
739
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019