Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


Wizyta gimnazjalistów w ENEA Wytwarzanie S.A. (Elektrowni Kozienice) zrealizowana w ramach projektu „W nauce sukces”

W dniu 5 listopada 2014 r. uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery odbyli wizytę do ENEA Wytwarzanie S.A. (dawnej Elektrowni Kozienice), która znajduje się w Świerżach Górnych – miejscowości położonej na terenie województwa mazowieckiego, zaledwie kilka kilometrów od Kozienic. Ten zakład przemysłowy to obecnie część grupy energetycznej ENEA. Jest to konwencjonalna siłownia systemowa opalana węglem kamiennym, pracująca w układzie blokowym z otwartym układem chłodzenia wodą z Wisły. Elektrownia składa się z ośmiu bloków o mocy 200MW oraz dwóch o mocy 500MW. Ogólna moc Elektrowni jest równa 2880 MW, co czyni ją drugą pod względem wielkości generowanej mocy w Polsce oraz pierwszą, jeżeli ograniczymy się do jednostek opalanych węglem kamiennym. Obecnie realizowana jest budowa nowego wysokosprawnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW. Powstaje kolejna Instalacja Odsiarczania Spalin i wymieniane są kolejne elektrofiltry. Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną.
W ramach wyjazdu młodzież gimnazjalna mogła zwiedzić teren zakładu, poszerzyć swoją wiedzę na temat produkcji energii elektrycznej oraz zapoznać się z polityką zatrudnienia tej spółki. Elektrownia w Kozienicach jest jednym z nielicznych dużych zakładów pracy w regionie, który zatrudnia ok. 2,3 tyś. pracowników różnych specjalności. W przedsiębiorstwie tym znajdują pracę przedstawiciele różnych profesji i zawodów.
W ramach spotkania uczniowie byli zapoznawani z warunkami pracy na wybranych stanowiskach.
Wizytę rozpoczęli od obejrzenia instalacji składowania i dozowania biomasy dla bloków 200 MW. Jako paliwo i uzupełnienie węgla stosuje się biomasę pochodzenia rolnego i drzewnego. Jej udział w ujęciu energetycznym według norm unijnych powinien wynosić 7–8%, a w ujęciu masowym nie powinien przekraczać 14%. Na placu rozładowczym biomasy przyjrzeli się jej odmianom. Sprowadzana biomasa składa się głównie z odpadów upraw rolnych, brykietów ze słomy, nasion oleistych, suszu, słonecznika. Stosuje się również biomasę drzewną, która jest znacznie bardziej kaloryczna. Jej dzienne zużycie oscyluje między 500 a 700 ton. Transport biomasy zapewniają ruchome podłogi hydrauliczne, kierujące ją do przenośników taśmowych, prowadzących do magnetycznego separatora, gdzie rozliczana jest jej całkowita ilość. W celu ograniczenia emisji pyłów powstałych przy transporcie biomasy stosuje się instalacje zraszające.
Kolejnym punktem zwiedzania była gospodarka olejem opałowym, którym jest mazut służący przede wszystkim do rozpalania kotłów. Węgiel kamienny dostarczany jest do Elektrowni koleją m.in. z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Rozładunek prowadzony jest za pomocą trzech wywrotnic wagonowych, przystosowanych do jednorazowego rozładunku 70t, 250t i 400t węgla. Stąd węgiel transportowany jest przez zespół przenośników do zasobników przykotłowych, a następnie kierowany do młynów węglowych, gdzie poddany zmieleniu wdmuchiwany jest poprzez zespół palników niskoemisyjnych do komory paleniskowej kotła. Średnio rocznie spalanie węgla wynosi około 5 mln ton.
Kolejnym zwiedzanym miejscem była instalacja odsiarczania spalin. Ze względu na wysoki stopień emisji dwutlenku siarki do atmosfery, niezbędnym elementem wielkiej siłowni systemowej są instalacje odsiarczania spalin. W elektrowni pracują obecnie dwie takie instalacje, natomiast trzecia jest w trakcie budowy. Produktem procesu odsiarczania jest gips, zużywany do celów budowlanych.
Po obejrzeniu instalacji IOS uczniowie przeszli do hali maszynowni, gdzie znajduje się 10 turbozespołów. Następnie zobaczyli rozdzielnie elektryczne, człony ciepłownicze, nastawnie i urządzenia nawęglania wewnętrznego. Bloki energetyczne 500 MW i 200 MW są w pełni zautomatyzowane oraz posiadają zainstalowane nowoczesne systemy automatyki cyfrowej. Ostatnim etapem zwiedzania Elektrowni była pompownia wody chłodzącej dla bloków 200 MW, wyposażona w osiem pomp pobierających wodę z Wisły, transportowaną do skraplacza, wcześniej oczyszczaną za pomocą układu filtrów.
Wędrówka młodzieży po terenie ENEA Wytwarzanie S.A. trwała ok. 3 godzin. Każdy etap zwiedzania elektrowni połączony był z prelekcją przewodnika na temat przykładowych stanowisk pracy, omówieniem warunków pracy i wymaganych kwalifikacji. W opinii uczniów najatrakcyjniejsze i najciekawsze miejsca pracy występują na nastawniach, przyzakładowych laboratoriach oraz w dziale biurowym.
Z uwagi na fakt, że Elektrownia Kozienice na lokalnym rynku pracy stanowi atrakcyjne miejsce zatrudnienia, pobyt młodzieży w tym miejscu należy uznać za niezwykle ważne doświadczenie. W drodze powrotnej gimnazjaliści udali się na posiłek zorganizowany w karczmie „Fraszka”. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu „W nauce sukces” i sfinansowana została w całości z funduszy unijnych. Uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie. 

elektrownia1
elektrownia2
elektrownia5
elektrownia6
elektrownia7
elektrownia8
elektrownia3


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
186
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019