Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


Dzień Patrona Szkoły

„Młodzi, nie lękajcie się świętości!
Wzbijajcie się na wysokie szczyty,
bądźcie pośród tych,
którzy pragną osiągnąć cele
godne Synów Bożych”.

Cytat zaczerpnięty z wielkiej skarbnicy myśli największego Papieża Wszechczasów stał się mottem tegorocznych obchodów Dnia Patrona Szkoły. To właśnie temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu kościoła i tym samym w myśli św. Jana Pawła II, powrócił jako temat tegorocznego Dnia Papieskiego.
Uroczyste obchody Dnia Patrona rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Ciepielowie. Homilia wygłoszona przez proboszcza – księdza Stanisława Sławińskiego niezwykle trafnie podkreślała znaczenie tego Wielkiego Człowieka w życiu zwyczajnych, prostych ludzi, katolików.
Po wysłuchanej w skupieniu nauce, uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do budynku gimnazjum, gdzie na sali gimnastycznej odbyła się dalsza część uroczystości.
Część oficjalną rozpoczęła pani dyrektor – Elżbiety Giemzy, która przypomniała, że Dzień Patrona Szkoły to przede wszystkim czas duchowej łączności z Ojcem Świętym i niecodzienna okazja do przypomnienia sobie nauk Jana Pawła II oraz zastanowienia się nad tym, jak żyć i postępować. Refleksji na ten temat dostarczył montaż słowno – muzyczny zaprezentowany przez klasę I a i II b. Słowa narratorów, recytatorów oraz wyśpiewane pieśni religijne skłoniły do przemyśleń na temat świętości, jako nie przywileju nielicznych, ale powinności wszystkich. Młodzież przypomniała o tym, że Ojciec Święty dał niejednokrotnie dowód swej niebywałej odwagi w trudnych realiach życia. Nie bał się jawnego dążenia do świętości osobistej, która ujawniła się w człowieczeństwie i może być realizowana przez każdego. Treści przekazane w montażu można uznać jako zachętę do podążania drogą świętości, która jest na wyciągnięcie ręki. Świętym może być każdy z nas, bo świętość to miłość, wolność, prawda – to zjednoczenie z Chrystusem.
Po części artystycznej głos zabrała pani wicedyrektor – Aneta Rozwadowska, która omówiła dalszy przebieg uroczystości i zwróciła uwagę na zaplanowane konkurencje w ramach klasowych rozgrywek o Puchar Patrona Szkoły. By zdobyć tę nagrodę każda klasa była zobowiązana do wykonania kilku zadań podlegających punktacji. Uczniowie podzieleni na zespoły pracowali nad prezentacją multimedialną dotyczącą wybranej osoby świętej, tworzyli pracę plastyczną – pocztówkę do św. Jana Pawła II, prezentowali wybraną pieśń religijną. Organizatorzy przyznali  punkty za frekwencję oraz zdobyte od 1 do 16 października punkty minusowe z zachowania. Najwięcej emocji, jak co roku, dostarczyły konkurencje sportowe, które przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego. Za każde wykonane zadanie komisja konkursowa (w skład której weszli nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego) przyznała miejsce od I do VII oraz punkty od 7 (dla najlepszego wyniku w danej konkurencji) do 1 (dla wyniku najniższego). Po skrupulatnym podliczeniu punktów uzyskanych we wszystkich zaplanowanych konkurencjach, nadszedł moment długo oczekiwany przez uczniów i ich wychowawców.
Podsumowania oraz oficjalnego ogłoszenia wyników dokonała pani dyrektor Elżbieta Giemza, której towarzyszyła pani wicedyrektor Aneta Rozwadowska, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Katarzyna Michalczyk oraz Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Patrycja Pawelczyk. W tym roku Puchar Patrona Szkoły powędrował do najmłodszych – uczniów klasy Ia, którzy w nagrodę otrzymali 1000 zł ufundowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski na dofinansowanie klasowej wycieczki.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzień ten był szczególny i wyjątkowy.


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
435
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019