Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


„Czy znasz swój język ojczysty”?

„Bądź z serca pozdrowiona, ojczysta święta mowo!
Niby łańcuchem złotym wiąże nas twoje słowo.
(…) Tyś nasza twierdza, tarcza, opieka i obrona,
święta mowo, bądź z serca pozdrowiona!”

W tym fragmencie poezji Leopolda Staffa kryje się prawda o polskiej mowie, o wielkiej czci dla naszego języka - wspólnego dobra, bezcennego składnika tradycji i tożsamości narodowej.
Aby przypomnieć młodemu pokoleniu Polaków, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego, zorganizowano konkurs polonistyczny „Czy znasz swój język ojczysty”? W ten sposób nasza szkoła, już po raz trzeci, była inicjatorem edukacyjnego przedsięwzięcia, które odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Z uwagi na fakt, iż święto to wypadło podczas ferii zimowych, organizatorzy postanowili przeprowadzić rozgrywki w ostatnim dniu marca. Konkursowi przyświecały następujące cele:

-propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży, wyrabianie w uczniach nawyku dociekliwości poznawczej, doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się poprawną polszczyzną,
-sprawdzenie umiejętności i wiadomości z zakresu nauki o języku,
-zachęcenie młodzieży do posługiwania się poprawną polszczyzną,
-kształtowanie umiejętności poprawnego komunikowania się,
-rozwijanie kultury wypowiedzi,
-uwrażliwienie na kwestie poprawnościowe i stylistyczne, doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w języku ojczystym.

Do turnieju językowego zgłosiło się 23 uczniów - reprezentantów klas I,II i III, którzy przystąpili do pisania testu sprawdzającego wiedzę z zakresu poprawności językowej.
Po sprawdzeniu wszystkich prac, komisja konkursowa dokonała podsumowania i ogłosiła wyniki, które przedstawiają się następująco:
I miejsce – Aleksandra Gębka (kl.Ib)
II miejsce – Sara Łojek (kl.IIIa)
III miejsce – Sylwia Wolszczak (kl.IIIa)
Pieczę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu sprawowała p. Anna Marek, wspierały ją nauczycielki języka polskiego: p. Marta Balcerowska, p. Danuta Wiktorowska i p. Jadwiga Broda.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i zachęcamy do wzięcia udziału w jego kolejnej edycji. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej inicjatywie nasi uczniowie będą troszczyć się o to, by język, element toższamości narodowej był na jak najwyższym poziomie. Należy bowiem pamiętać, że „tam, gdzie ginie bogactwo języka – tam biednieje Ojczyzna i karleje naród.”

czy_znasz_swoj_jezyk_1


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
3524
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019