Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


Wielkie, wiosenne porządki.

Można powiedzieć, że już z początkiem marca zawitała do nas wiosna, a jej radosne, słoneczne promienie, oświetlając bogactwo natury, odkryły przy okazji ogromne pokłady śmieci zalegających w niektórych zakątkach naszej gminy. Aby uprzątnąć choć część z nich, dnia 21 marca młodzież Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie wraz z grupą nauczycieli przeprowadziła akcję sprzątania śmieci znajdujących się przy drogach prowadzących do miejscowości Ciepielów. O godzinie 11.00 na placu szkolnym zorganizowano apel, podczas którego pomysłodawca akcji - wicedyrektor Aneta Rozwadowska przedstawiła cele i harmonogram działań. W przedsięwzięciu wzięło udział 78 uczniów klas pierwszych i drugich. Spośród nich utworzono 5 zespołów, które zostały przewiezione w wyznaczone miejsca startowe. Porządkowano ulice, plac wokół budynku i boiska szkolnego oraz tereny przy drogach prowadzących do Ciepielowa z Wielgiego Świesielic, Chotyz i Gardzienic. Gimnazjaliści porządkowali tereny przydrożne, zbierając z rowów i lasów ogromne ilości plastikowych butelek, torebek foliowych, szkła, sprzętu AGD oraz starych opon. Zebrane w workach śmieci młodzież pozostawiła na poboczach. Zostały one odebrane przez firmę EKO-JAS, z którą gmina ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Po zakończeniu porządków uczniowie i nauczyciele odpoczęli na placu szkolnym, częstując się kiełbaskami z grilla ufundowanymi przez Samorząd Uczniowski.
Warto zauważyć, że akcja ta miała charakter wychowawczy. Gimnazjaliści przywitali wiosnę w nietypowy sposób. Przeprowadzona akcja ekologiczną udowadnia istnienie problemu jakim jest nagromadzenie śmieci w miejscach publicznych. W widoczny sposób uświadomiła ludziom niewłaściwe zachowania względem środowiska naturalnego.
Dla wszystkich ta akcja była lekcją odpowiedzialności za nasze wspólne otoczenie. Jesteśmy dumni z postawy naszej młodzieży, której dziękujemy za ogromne zaangażowanie. Warto podkreślić, że wszyscy uczniowie z zapałem przystępowali do sprzątania, mimo że często trzeba było dźwigać ciężkie worki pełne szkła. Młodzi ludzie opuszczali uprzątnięte tereny z poczuciem dobrze wykonanego zadania. Decyzją wicedyrektora za proekologiczną postawę godną ucznia oraz podejmowanie działań na rzesz środowiska lokalnego nagrodzono uczniów dodatnimi punktami z zachowania. Serdecznie podziękowania za wsparcie w realizacji przedsięwzięcia  składamy również pracownikom Urzędu Gminy w Ciepielowie: Panu Wójtowi Arturowi Szewczykowi oraz Pani Dorocie Pajączkowskiej, którzy wyposażyli nas w worki oraz zorganizowali sprawny odbiór zebranych śmieci.

Życzymy sobie i innym, by w przyszłym roku śmieci nie było wcale lub było ich zdecydowanie mniej.

Dzien_wiosny_14_01 Dzien_wiosny_14_02
Dzien_wiosny_14_03
Dzien_wiosny_14_04
Dzien_wiosny_14_05 Dzien_wiosny_14_06 Dzien_wiosny_14_07 Dzien_wiosny_14_08


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
3496
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019