Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


Bezpieczeństwo podczas wakacji

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy, wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Czas zabaw i nowych przeżyć, moment maksymalnego korzystania z czasu wolnego. By nasi wychowankowie nie zapomnieli o ważnym aspekcie wypoczynku, jakim jest bezpieczeństwo, uczniowie klas III pod opieką nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa: p. Mirosława Czapki zorganizowali spotkanie, którego celem było przygotowanie uczniów do podejmowania działań ratowniczych, poznanie, przypomnienie i utrwalenie zasad prawidłowego postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia,  a także nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Młodzież, wykorzystując przekaz multimedialny, zwróciła uwagę na  istotny problem, jakim jest zbyt mała świadomość społeczna w tym zakresie. Spotkanie miało przełamać również barierę, jaką jest lęk przed podejmowaniem  czynności ratujących życie.
W trakcie pokazów gimnazjaliści mieli okazję dowiedzieć się między innymi,  co to jest pozycja bezpieczna i jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia człowieka. Przedstawiono algorytm postępowania w przypadku osoby nieprzytomnej, niewydolnej oddechowo, ćwiczono także resuscytację krążeniowo - oddechową. Zaprezentowano, w jaki sposób powinno się używać sprzętu ratowniczego oraz jak opatrywać osobę ranną.
„Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny”. Mamy nadzieję, że spotkanie to przekonało młodych ludzi, by planując letni  wypoczynek, pamiętali o konieczności unikania zagrożeń.


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
737
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019