Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


Wyniki ewaluacji zewnętrznej.

W naszej placówce odbyła się ewaluacja zewnętrzna. Badanie przeprowadzone zostało w dniach 27-11-2012 - 10-12-2012 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszły panie Maria Rzepkowska, Ewa Latos, Katarzyna Zagańczyk. Celem ewaluacji było określenie stopnia spełnienia wymagań przez szkołę w dwóch obszarach: Procesy oraz Środowisko.

W pierwszym obszarze badano poziom spełnienia następujących wymagań:
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Kształtuje się postawy uczniów
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

W obszarze: Środowisko badano stopień spełnienia wymagań:
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Promowana jest wartość edukacji
Rodzice są partnerami szkoły

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji są zadowalające, w każdym z badanych wymagań nasza szkoła otrzymała literę B, co jest równoznaczne z wysokim stopniem spełnienia wymagań przez szkołę.

Wynik taki to dla nas duma, nie byłoby go jednak, gdyby nie wspólna, niekiedy ciężka, mozolna, wymagająca poświęcenia i wyrzeczeń, kompromisów praca dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych, rodziców i partnerów szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali i pracują na taki wizerunek naszego gimnazjum.


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
228
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019