Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


III Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

 „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Słowa Józefa Piłsudskiego stały się myślą przewodnią III Gminnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów, który odbył się 9 listopada 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie.

Głównym założeniem przedsięwzięcia było uczczenie znaczącej daty w historii Polski – 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległy byt. Zorganizowany z tej okazji konkurs miał na celu rozwijanie ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej młodych wykonawców, integrację środowisk szkolnych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej dzieci i młodzieży.

Organizacją tegorocznych obchodów zajęły się panie: Marta Balcerowska, Anna Marek, Małgorzata Kominek, Marzena Nowakowska, Anna Sulima.

Konkurs o zasięgu gminnym skierowany był do uczniów klas IV- VI szkół podstawowych oraz I – III gimnazjum. Z zaproszenia skorzystali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Ciepielowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie oraz Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Łącznie uczestniczyło w nim ponad 60 wykonawców.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie: pieśń patriotyczna i poezja patriotyczna. Uczestnicy, w zależności od kategorii, zobowiązani byli do zaprezentowania wiersza lub piosenki o tematyce patriotycznej.

Organizatorzy konkursu powołali dwie niezależne komisje konkursowe, których zadaniem było dokonanie oceny prezentacji poszczególnych uczestników, według wcześniej ustalonych kryteriów. Przesłuchania finałowe rozpoczęły się o godzinie 9.00. Część muzyczną oceniała komisja w składzie – p. Danuta Hyc – emerytowana nauczycielka, p. Małgorzata Skoczylas – Sokół – wicedyrektor do spraw Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie, p. Małgorzata Kominek – nauczyciel muzyki oraz p. Anna Marek – nauczyciel bibliotekarz.

Oceny recytacji dokonały nauczycielki języka polskiego: p. Danuta Wiktorowska,
p. Marta Balcerowska, p. Ewa Sulima.

Wyniki tegorocznego konkursu przedstawiają się następująco:

Wyniki w kategorii pieśń patriotyczna

Szkoła Podstawowa

Miejsce

Nazwisko i imię uczestnika

Szkoła

I

Grandos Zofia

PSP Ciepielów

II

Gajek Anita

PSP Ciepielów

III

Duet: Kozik Natalia, Wiśnios Edyta

PSP Bąkowa

wyróżnienie

Kosiór Michał

PSP Ciepielów

Gimnazjum

I

Zespół wokalno – instrumentalny w składzie: Standowicz Aleksandra, Pakos Katarzyna, Rogozińska Joanna, Niedziela Milena, Kwiecień Patrycja

PG Ciepielów

II

Kozik Aleksandra

PG Ciepielów

III

Sulima Grzegorz

PG Ciepielów

wyróżnienie

Kowalska Aleksandra

PG Ciepielów

Wyniki w kategorii wiersz patriotyczny

Szkoła Podstawowa

Miejsce

Nazwisko i imię uczestnika

Szkoła

I

Kwiecień Martyna

PSP Ciepielów

II

Gębka Aleksandra

PSP Ciepielów

III

Giemza Monika

PSP Ciepielów

wyróżnienie

Wiktorowska Julia

PSP Ciepielów

Gimnazjum

I

Kapciak Kamil

PG Ciepielów

II

Balcerowska Kaja

PG Ciepielów

III

Rolnik Albert

PG Ciepielów

wyróżnienie

Jakubowicz Dominika

PG Ciepielów

O godzinie 12.30 społeczność szkolna ZPO w Ciepielowie oraz zaproszeni goście zebrali się na sali gimnastycznej, by uczestniczyć w Koncercie Galowym III Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej.

Oficjalną część uroczystości poprowadzili uczniowie naszego gimnazjum: Kaja Balcerowska i Kamil Pajączkowski, którzy powitali zaproszonych gości: p. Artura Szewczyka – Wójta Gminy Ciepielów, przedstawicieli Rady Gminy Ciepielów, Redaktora Naczelnego Twojego Radia Lipsko, Członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Dyrektorów Placówek Oświatowych Gminy Ciepielów, harcmistrza Kazimierza Niedzielę – zastępcę Komendanta Hufca ZHP, nauczycieli oraz koleżanki i kolegów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Giemza, która przedstawiła wyniki konkursu, natomiast uroczystego wręczenia nagród i dyplomów dokonał Wójt Gminy Ciepielów - p. Artur Szewczyk.

W dalszej części uroczystości konferansjerzy przypomnieli przebieg walk narodowowyzwoleńczych i trudnej drogi do upragnionej wolności, a w recytowanych wierszach, pięknych, patriotycznych pieśniach wykonanych przez laureatów konkursu, tak jak w lustrze, odbiły się losy narodu polskiego. Całość dopełniła przepiękna dekoracja, w której zawarły się nasze najważniejsze symbole narodowe.

Dzień ten uświadomił wszystkim zebranym, że wolność raz zdobyta, niepodległość raz osiągnięta, nie jest niczym trwałym, tylko czymś, o czym trzeba pamiętać, co należy pielęgnować. Przez lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię, ale dzięki patriotycznemu sercu naszych dziadów i pradziadów, najcenniejsze wartości zostały uratowane. Uroczystość była okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności i uznania dla wszystkich tych, którzy walczyli za naszą wolną Polskę. Za to, że my - współczesne pokolenie - żyjemy w wolnym kraju, że obce są nam: niewola, głód i poniewierka. Na zakończenie, poprzez wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, oddaliśmy hołd naszej Ojczyźnie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzień ten był tak uroczysty.

Słowa uznania kierujemy w stronę nauczycieli, którzy podjęli trud przygotowania uczniów do konkursu, a także osób, które przyjęły zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana Artura Szewczyka – Wójta Gminy Ciepielów za objęcie patronatu nad III Gminnym Konkursem Pieśni i Poezji Patriotycznej, ufundowanie nagród, a przede wszystkim uświetnienie tych ważnych obchodów swoją obecnością. Jesteśmy wdzięczni, że mimo wielu obowiązków był Pan w tym dniu razem z nami.


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
60
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019