Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Aktualności


Dzień Patrona Szkoły

Dnia 16 października 2012 roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły.

Tradycyjnie rozpoczęła je uroczysta msza święta, odprawiona w ciepielowskim kościele przez proboszcza parafii Ks. Stanisława Sławińskiego.

Tuż po niej społeczność szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej, by uczestniczyć w dalszej części uroczystości. Poprowadziła ją p. Anna Marek, która na wstępie powitała dyrekcję, nauczycieli, uczniów oraz zaproszonych gości.

Nasze tegoroczne spotkanie, już na samym początku, skłoniło wszystkich zebranych do głębokiej refleksji na temat istotnych kwestii dotyczących życia, a to za sprawą prelekcji zaproszonego gościa – Ojca Filipa Leszka Buczyńskiego – franciszkanina, prezesa Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Pomysł spotkania zrodził się całkiem spontanicznie, a to za sprawą „Zakręconej Akcji”, zorganizowanej w naszej szkole po raz pierwszy w roku szkolnym 2010/2011.

W związku z tym, że akcja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, zasadne stało się wyjaśnienie młodzieży, w jaki sposób poprzez zbieranie  małych, plastikowych korków, można pomagać podopiecznym hospicjum?

Ojciec Filip zapoznał młodzież z funkcjonowaniem ośrodka, opowiedział  o swojej służbie na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci,  o rzeczach trudnych, ale jakże ważnych. Najtrudniejszym, ale jakże cennym momentem spotkania były wspomnienia Ojca o jego małych pacjentach, o ich codziennej walce z chorobą, cierpieniu fizycznym
i duchowym. Wszyscy bardzo głęboko przeżywaliśmy każdą z przytaczanych historii. Słowa naszego gościa skłoniły nas do  przemyśleń na temat godności i wartości ludzkiego życia.

Na zakończenie swojej prelekcji O. Filip podziękował uczniom PG w Ciepielowie za zaangażowanie w zbiórkę nakrętek. W dowód uznania za ten dar serc, złożył na ręce pani dyrektor Elżbiety Giemzy oficjalne podziękowanie. Podczas spotkania przekazaliśmy kolejne worki z nakrętkami, które lubelskie hospicjum przekaże do firmy, zajmującej się ich utylizacją. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na spełnianie  marzeń oraz zakup prezentów dla podopiecznych.

Cieszymy się, że dzięki temu przedsięwzięciu, pomagamy im choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu wywołanym chorobą, a dzięki temu, niejednokrotnie po raz ostatni dać szansę na doświadczanie radości, beztroski i szczęścia.

Następnie uczniowie klasy IIIa, IIIb i IId zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który odwoływał się do hasła „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Wśród wielu tematów, jakie podejmował w swym nauczaniu Jan Paweł II, problematyka rodziny zajmowała istotne miejsce. Papież, mówiąc o rodzinie, podkreślał jej związek z narodem. Rodzinę nazywał „szkołą bogatszego człowieczeństwa”. Uczniowie w swoim wystąpieniu przytoczyli liczne myśli, cytaty papieskie, które skłoniły nas do refleksji  nad kondycją współczesnej rodziny.

Kolejnym punktem uroczystości były klasowe rozgrywki o Puchar Patrona Szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwała komisja w składzie: p. Gabriela Jaworska, p. Danuta Wiktorowska,  Klaudia Zawadzka - uczennica klasy IIIc oraz Norbert Marchewka - uczeń klasy IIIa.

Pierwsze zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu w oparciu o wylosowany tekst poetycki Karola Wojtyły. Ocenie podlegała zgodność z tematem, wyczerpanie tematu, walory artystyczne, różnorodność i bogactwo zastosowanych technik, estetyka wykonania pracy, oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu.

Dwóch przedstawicieli z każdej klasy zmagało się z zadaniem polegającym na jak najszybszym ułożeniu elektronicznych puzzli Jinsow, przedstawiających Jana Pawła II. Ocenie podlegał czas wykonania zadania.

Przeprowadzony został również konkurs z wiedzy o Patronie, w którym wzięło udział po dwóch wytypowanych przedstawicieli z każdej klasy. Zadanie polegało na połączeniu dat z ważnymi wydarzeniami z życia i  pontyfikatu Ojca Świętego.

Najwięcej emocji dostarczyły rozgrywki sportowe, poprowadzone przez p. Mirosława Czapkę i p. Krzysztofa Balcerowskiego. Nauczyciele wychowania fizycznego zadbali, by sportowa część rozgrywek była atrakcyjna zarówno dla uczniów, wykonujących zadanie, jak i dla dopingującej ich drużyny.

Po przeprowadzeniu kilku konkurencji, nadszedł czas na podliczenie punktacji. Z danych uzyskanych przez komisję konkursową okazało się, że  największą liczbę punktów ze wszystkich zaproponowanych konkurencji zdobyła klasa IIIa, która otrzymała nagrodę 1000 zł na dofinansowanie   klasowej wycieczki. Nagrodę ufundowała Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

Zwycięska drużyna otrzymała z rąk pani dyrektor Elżbiety Giemzy Puchar Patrona Szkoły i w wyśmienitych humorach pozowała do pamiątkowego zdjęcia.

Błogosławiony Jan Paweł II patronuje naszemu gimnazjum już od 7 lat. Nie ma Go już wśród nas, tu na ziemi, jednak kontakt z Ojcem Świętym nadal trwa. Prowadzimy z Nim nadzwyczajny dialog, dowodem na tego  był  tegoroczny Dzień Papieski, kiedy to byliśmy razem, by świętować rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Był to czas duchowej łączności z Ojcem Świętym, okazja do przypomnienia sobie nauk Jana Pawła II i uzyskania w głębi swojej duszy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tego ważnego szkolnego święta.


« powrót


Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
23685
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019