Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
Projekt "W nauce sukces"


logoKL

logoEFS


Projekt „W nauce sukces” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
876
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019