Strona główna | Dodaj do Ulubionych |
2014 / 2015


Wyjazd uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Pionkach
realizowany w ramach projektu edukacyjnego „W nauce sukces”

„Przyszłością można i należy zarządzać.
Trzeba ją zaplanować, przygotować się do realizacji określonych zadań,
obliczyć koszty i kształtować już dziś tak,
by łatwiej było zdobywać pewne rzeczy jutro”.

Z chwilą ukończenia nauki na III etapie edukacyjnym uczniowie muszą podjąć niezwykle istotną decyzję, dotyczącą wyboru odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej. Podjęcie przez nastolatków trafnej, mądrej i dojrzałej decyzji nie jest niestety zadaniem łatwym. Właśnie młodzież w tym wieku zadaje sobie te trudne i skomplikowane pytania: „Kim chcę być?”, „W jakim zawodzie się sprawdzę”, „ W jakiej szkole kontynuować naukę?”, „Jakie zawody są poszukiwane, a jakie zagrożone bezrobociem?”. Uczniowie sami niejednokrotnie potrzebują pomocy i wsparcia w tym zakresie, a nawet oczekują wskazania konkretnej drogi dalszego kształcenia. To wyzwanie współczesnej szkoły, by podejmować takie działania, które wyposażą ucznia nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale pozwolą przygotować ich do pełnienia różnych ról społecznych, ukształtują konstruktywny system wartości, a dzięki temu przygotują do świadomego wyboru szkoły na kolejnym etapie edukacyjnym.
W naszej szkole stało się to możliwe dzięki działaniom podejmowanym w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery i realizowanym w trakcie trwania projektu edukacyjnego „W nauce sukces”.
Ostatni z zaplanowanych wyjazdów miał miejsce 14 maja 2015 roku, a jego celem była wizyta uczniów klas III w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Pionkach. Szkoła ta popularnie zwana „Czerwonym” to jedna z renomowanych szkół technicznych, oddalona zaledwie 20 kilometrów od Ciepielowa, która co roku znajduje się w prestiżowym rankingu „Perspektyw”.
Głównym celem wizyty naszej młodzieży w tej placówce było poznanie oferty i bazy dydaktycznej szkoły. Trzecioklasiści zwiedzili szkołę, poznali kadrę pedagogiczną oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, obejrzeli szereg prezentacji przygotowanych w poszczególnych pracowniach zawodowych.
W progach szkoły powitała uczniów pani dyrektor – Magdalena Wiśniewska. Towarzyszyli jej przedstawiciele Grona Pedagogicznego, którzy omówili kierunkami kształcenia w roku szkolnym 2015/2016, zapoznali również z ofertą zajęć dodatkowych i kół zainteresowań.
Następnie nasi uczniowie, podzieleni zostali na 3 grupy i udali się do pracowni specjalistycznych. Mieli jedyną, niepowtarzalną okazję zobaczyć pracownie, w których kształcą się licealiści na wielu popularnych, cieszących się niesłabnącą popularnością kierunkach. W każdej pracowni wysłuchali krótkiego wykładu na temat danego zawodu, a ci, którzy kształcą się na danym kierunku przygotowali prezentacje swoich umiejętności zawodowych.
Najpierw przekonali się, jak wygląda specjalistyczna pracownia kształcąca przyszłych grafików cyfrowych procesów graficznych. Od uczniów szkoły ponadgimnazjalnej dowiedzieli się, czym zajmuje się ten specjalista, gdzie po ukończeniu szkoły może podjąć pracę, jakimi predyspozycjami musi wykazać się osoba podejmująca pracę na tym stanowisku. Dowiedzieli się także, jakie obecnie programy komputerowe wykorzystuje się w pracy grafika komputerowego, a także zobaczyli efekty pracy przyszłych specjalistów.
W pracowni, w której zdobywają wiedzę i umiejętności przyszli technicy logistycy, oprócz informacji o tym zawodzie, młodzież mogła dowieść swoich umiejętności logistycznych. Przygotowano dla nich zadania praktyczne, np. znając ilość i wymiary klocków, musieli ułożyć je we wskazany sposób na palecie, dokonywali rejestracji towaru przy użyciu terminala magazynowego, rozwiązywali inne zadania praktyczne. Dzięki temu dowiedzieli się, że specjalista w tym zawodzie musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji. Przekonali się, że w szkole wykorzystuje się nowoczesny sprzęt i oprogramowanie wspomagające naukę zawodu i przygotowanie do pracy zawodowej.
Następnie udali się do pracowni gastronomicznej. Tutaj dowiedzieli się o tym, jak duża jest potrzeba kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Związane jest to z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i ciągłym zapotrzebowaniem na szeroko rozumiane usługi turystyczne i hotelarskie. Nauczyciele i uczniowie przytoczyli liczne przykłady, świadczące o tym, jak duże jest zapotrzebowanie na fachowców świadczących usługi w tej branży.
Niebywały pokaz umiejętności barmańskich został przygotowany przez przedstawicieli klasy uczącej się w zawodzie technik hotelarstwa. Tutaj, po wysłuchaniu informacji związanych z kształceniem na tym kierunku, młodzież naszej szkoły została poddana próbie. Zadanie, z którym musieli się zmierzyć wcale nie było łatwe, polegało na złożeniu serwetek według podanego wzoru. Jeden z uczniów otrzymał zadanie nadzwyczaj trudne - poproszony został o zrobienie koktajlu przy użyciu specjalistycznego shakera.
Żywe zainteresowanie (szczególnie chłopców) wzbudziła pracownia, w której na co dzień zgłębia się budowę, naprawę i obsługę maszyn oraz urządzeń technicznych. Szczegółowo omówiony został nowy kierunek kształcenia w zawodzie: technik mechanik – komputerowe wspomaganie produkcji. Wykład nauczyciela tej klasy technicznej pozwolił zgłębić tajniki pracy w tym zawodzie i dowiódł, że projektowanie wspomagane komputerowo, czyli poprzez zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym, to interesujące, potrzebne i przyszłościowe zajęcie. Dowiódł tego projekt klasy mechanicznej, w którym wykorzystano zestaw klocków LEGO Mindstorms.
Podczas wizyty w ZSP i CKZiU trzecioklasiści obejrzeli internat szkolny. Dodatkową atrakcją, która przyniosła gimnazjalistom wiele radości i niesamowitych wrażeń, była możliwość wypróbowania swoich sił na strzelnicy szkolnej oraz na ścianie wspinaczkowej znajdującej się na sali gimnastycznej. Miłych chwil dostarczyły rozmowy z absolwentami naszej szkoły, którzy zdecydowali się kontynuować naukę właśnie w tej placówce.
Wizyta w „Czerwonym” upłynęła w miłej atmosferze. Po wykonaniu pamiątkowej fotografii, pani dyrektor Magdalena Wiśniewska podziękowała uczniom za przybycie i wyraziła nadzieję, że swoją przyszłość zechcą związać z tą placówką, która stwarza świetne perspektywy dla młodych, zdolnych i ambitnych.
W drodze powrotnej gimnazjaliści udali się na obiad do restauracji „Fraszka”.
Wyjazd zorganizowany był w ramach projektu „W nauce sukces” i sfinansowany w całości z funduszy unijnych. Uczniowie uczestniczyli w nim bezpłatnie.  

pionki01 pionki02 pionki03 pionki04
pionki05 pionki06 pionki07 pionki08
pionki09 pionki10 pionki11 pionki12
pionki13
Wyjazd na pokazy chemiczne w ramach projektu „W nauce sukces”

27 kwietnia 2015 roku grupa 30 uczniów PG w Ciepielowie wyruszyła do Lublina na niecodzienny pokaz naukowy, zorganizowany w auli im. prof. Jarosława Ościka – pierwszego dyrektora Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.
Miasto słynące z wieloletniej tradycji akademickiej przywitało uczestników wyjazdu piękną, słoneczną pogodą. Zmierzając do Wydziału Chemii, młodzież przeszła drogą, którą codziennie pokonuje rzesza studentów, kształcących się na kierunkach związanych z fascynującą, choć trudną dziedziną nauki, jaką jest chemia.
Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na szczególną, oryginalną lekcję, podczas której uzupełnili i utrwalili wiedzę na temat różnych substancji chemicznych i ich właściwości, obserwowali prezentowane doświadczenia, które na nieszczęście uczniów bardzo często są pomijane w polskich szkołach z powodu braku środków finansowych na zakup odczynników i odpowiedniego sprzętu. Niektóre z nich mogli wykonać samodzielnie, jednak pod czujnym okiem pracowników naukowych wydziału – mgr Iwony Rusinek, mgr Anny Zielińskiej oraz mgr Andrzeja Sienkiewicza.
Pokaz był pasjonujący, towarzyszyły mu dźwięki, kolory, zapachy, a także pirotechniczne efekty specjalne. Wszystko po to, by udowodnić, że świat substancji chemicznych potrafi niejednokrotnie zaskoczyć. Zdumiewające, a jednocześnie budzące ciekawość były nazwy prezentowanych doświadczeń: „Kolorowa tęcza”, „Reakcje zachodzące na sucho i mokro”, „Smocza krew”, „Zaczarowany goździk”, „Srebrzyste bombki”, „Chemiczne jojo”, „Znikająca łyżeczka”, „Reakcja potasu z wodą”, „Chemiluminescencja”, „Chemiczne świetliki”, „ Ryczący miś”, „Armata”, „Flara”, „Płonąca bawełna strzelnicza” – to zaledwie niewielka część tego niebanalnego „widowiska” naukowego.
Wszystkim prezentowanym eksperymentom towarzyszyła duża dawka humoru, zadbali o to pracownicy katedry, którzy  w sposób swobodny i niekonwencjonalny przedstawili ten dosyć trudny w opinii uczniów przedmiot szkolny. Efektowne eksperymentowanie pobudziło  wiele zmysłów, co pozwoliło na skuteczniejsze utrwalenie i zrozumienie zawiłych zagadnień, pomogło w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole, a być może zafascynowało kogoś do tego stopnia, że w przyszłości  zechce kształcić się na tym kierunku.
Organizacja tego przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki uczestnictwu w projekcie edukacyjnym „W nauce sukces”. Wyjazd, w którym uczniowie uczestniczyli bezpłatnie,  miał na celu  popularyzację chemii, a w szczególności rozwijanie pasji badawczych i naukowych wśród młodzieży naszej szkoły. Mamy nadzieję, że zajęcia te przyczynią się do rozwoju naukowego myślenia oraz konstruktywnego dociekania wielu trudnych teorii, a więc samodzielnego rozumowania i działania.
Pobyt w tym miejscu uczniowie utrwalili, wykonując pamiątkowe zdjęcia w auli oraz przy pomniku Marii Curie - Skłodowskiej. Gimnazjaliści opuścili teren miasteczka uniwersyteckiego o godzinie 12.30, skąd udali się na zorganizowany posiłek w restauracji „Maciejka”.

pokazychemiczne01 pokazychemiczne02 pokazychemiczne03 pokazychemiczne04
pokazychemiczne05
pokazychemiczne06
pokazychemiczne07
pokazychemiczne08
pokazychemiczne09 pokazychemiczne10
pokazychemiczne11
pokazychemiczne12
pokazychemiczne13
pokazychemiczne14

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu „W nauce sukces”

31 marca 2015 roku w ramach realizowanego przez szkołę projektu edukacyjnego „W nauce sukces” grupa 60 gimnazjalistów udała się na wycieczkę do Warszawy. Celem wyjazdu było zwiedzanie ekspozycji o charakterze naukowym w Centrum Nauki Kopernik. To nowoczesne laboratorium, tętniące życiem z uwagi na ogromną liczbę zwiedzających, jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Jego niesłabnącą popularność gwarantują eksponaty, które zostały zgromadzone w siedmiu wystawach stałych.
Zgłębianie tajników wiedzy z zakresu wielu ważnych z perspektywy ucznia gimnazjum dziedzin nauki rozpoczęło się o godzinie 11.30 i przybrało inną niż na co dzień formę, bowiem młodzież mogła samodzielnie przeprowadzić wiele eksperymentów i doświadczeń dotyczących wielu procesów fizycznych, chemicznych, biologicznych, miała możliwość przyjrzeć się największym zdobyczom naszej cywilizacji.
Podczas pobytu w CNK uczniowie chodzili w mniejszych grupach i odwiedzali poszczególne galerie poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej nauki.
W „Strefie światła” zostali przeniesieni w przestrzeń iluzji optycznych, mieli niecodzienną okazję, by poznać różne formy promieniowania elektromagnetycznego.
Galeria „Człowiek i środowisko” odkryła przed gimnazjalistami zagadki, jakie kryje ludzkie ciało, jego sprawność, ograniczenia i możliwości.
„Świat w ruchu” z kolei umożliwił eksperymentowanie związane z falami dźwiękowymi i światłem. Uczniowie podjęli próbę samodzielnego wyprodukowania prądu elektrycznego, przyjrzeli się, jak powstaje tornado oraz doświadczyli tego, co dzieje się podczas trzęsienia ziemi.
Do strefy „Re: generacja” weszli jedynie uczniowie, którzy ukończyli 14 lat. Ta wystawa naukowa była zaproszeniem do krainy emocji. Tutaj młodzi pasjonaci nauki mogli przekonać się, jakie procesy zachodzą w mózgu człowieka, kiedy przeżywa on różne emocje i uczucia. Idąc tropem zagadek własnego umysłu i korzystając z najnowszych odkryć psychologii, socjologii, neurobiologii, mogli poddać analizie swoje relacje z innymi ludźmi.
Eksponaty zgromadzone w galerii „Korzenie cywilizacji” pozwoliły przyjrzeć się kamieniom milowym naszej cywilizacji. Młodzi odkrywcy mieli okazję wybudować most według projektu Leonarda da Vinci, być archeologami używającymi robotów podczas wykopalisk, poznać wykorzystywane dawniej i obecnie źródła energii. To wszystko po to, by odnaleźć źródła współczesnej cywilizacji.
Ciekawym i tłumnie odwiedzanym miejscem był Teatr Wysokich Napięć, gdzie uczestnicy wyjazdu zobaczyli połyskującą czaszę generatora Van de Graaffa, usłyszeli odgłosy wyładowań atmosferycznych, ujrzeli kule i rury wypełnione kolorowymi zygzakami piorunów. Wszystkim w przenośni i dosłownie „włosy stanęły dęba”.
O godzinie 14.00 młodzież udała się na seans do Planetarium. To miejsce w CNK, gdzie na sferycznym ekranie, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii multimedialnych możliwe stało się odbycie podróży w najodleglejsze zakątki kosmosu. Uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu poświęconego galaktykom Układu Słonecznego. Następnie uczestniczyli w projekcji filmu „Na skrzydłach marzeń”. Seans pozwolił zgłębić historię latania od czasów Leonarda da Vinci, braci Montgolfier, Wright poprzez innych pionierów lotnictwa, aż do czasów współczesnych. Ta niecodzienna  lekcja dotycząca historii lotnictwa, za sprawą technologii 3D, pozwoliła zasmakować podróży balonem, sterowcem i samolotem.
Ostatnim punktem zwiedzania był Teatr Robotyczny. Wielu wrażeń dostarczył spektakl, który w całości został odegrany przez roboty. Scenariusz przedstawienia oparto na jednej ze słynnych bajek Stanisława Lema: "O królewiczu Ferrycym i księżniczce Krystali". Swoista historia miłosna stała się jednocześnie opowieścią o Wszechświecie i  życiu na Ziemi opowiedzianą z perspektywy inteligentnych robotów.
Pobyt w CNK uczniowie zakończyli wykonaniem pamiątkowego zdjęcia, o godzinie 16.00 opuścili to interesujące miejsce. W drodze powrotnej gimnazjaliści udali się na zorganizowany posiłek. Do Ciepielowa dotarli około godziny 22.00.
W opinii uczestników wycieczka była bardzo udana. Pozwoliła w sposób niekonwencjonalny wzbogacić wiedzę o świecie nauki i techniki. Fascynująca przygoda, a przede wszystkim świetna lekcja, która umożliwiła młodzieży naszej szkoły samodzielne przeprowadzenie licznych i ciekawych eksperymentów została sfinansowana w całości z funduszy unijnych. Uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie.  

kopernik02 kopernik03 kopernik04 kopernik05
kopernik06 kopernik07 kopernik08 kopernik09
kopernik10 kopernik11 kopernik12Wyjazd do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
zorganizowany w ramach  projektu edukacyjnego „W nauce sukces

27 marca 2015 roku  dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery zorganizowano wyjazd  do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie, które otrzymali najstarsi wychowankowie  naszej szkoły od uczniów i nauczycieli lipskiej placówki, kształcącej na kolejnym, IV etapie edukacyjnym.  Okazją do spotkania  był zorganizowany przez ZSP w Lipsku „Tydzień Zawodowca” – przedsięwzięcie edukacyjne, które miało na celu zaprezentowanie młodzieży gimnazjalnej ciekawych, przyszłościowych kierunków kształcenia. Technik żywienia, technik mechanik, technik leśnik, technik informatyk, technik handlowiec – to zaledwie kilka przykładów profesji, o których mogli dowiedzieć się trzecioklasiści. Najpierw dyrektor szkoły – pan Mieczysław Mejzner przedstawił szczegółowo ofertę edukacyjną szkoły na rok 2015/2016. O tym, jak wygląda praca w danym zawodzie nasi uczniowie mogli przekonać się, słuchając prelekcji oraz uczestnicząc w pokazach przygotowanych przez licealistów, ich nauczycieli oraz zaproszonych gości.
Podczas pobytu w szkole ponadgimnazjalnej mieli okazję wysłuchać emerytowanego leśnika – pana Edwarda Paterka, którego wykład dotyczył fauny i flory okolicznych lasów, szczegółowo przedstawiał drogę kształcenia, jak również predyspozycje niezbędne do podjęcia nauki na tym kierunku, a później pracy  w tym zawodzie.
Uczniowie naszego gimnazjum  zostali zapoznani z bazą dydaktyczną szkoły. Mieli możliwość wypróbowania swoich umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych „ ZERO” – do obróbki mechanicznej oraz „JA TITAN” – symulacji zarządzania firmą.  Wzięli udział w pokazie nadzorowanym przez pana Tadeusza Pękałę, w zorganizowanym na terenie magazynu broni. W tym miejscu  obejrzeli broń palną i sportową, wykorzystywaną w tej szkole najczęściej podczas zajęć ze strzelectwa.
O pasji, która obok wiedzy i umiejętności świadczy o sukcesie w danym zawodzie, przekonywał absolwent tej szkoły – Krystian Makowski. Swój wykład poparł konkretnymi przykładami, zaprezentował także swoje uzdolnienia w zawodzie barmana, które jak powiedział rozwijał dzięki swojemu zamiłowaniu, ale także dzięki  aktywnemu udziałowi w projektach unijnych.
Niecodzienny pokaz przygotowano w pracowni gastronomicznej. Oprócz informacji na temat kierunków kształcenia w branży związanej z żywieniem człowieka, uczniowie zdobyli wiedzę na temat zdrowego odżywiania się i współczynnika BMI, rozwijali również swoje umiejętności praktyczne - umożliwiły im to zorganizowane zajęcia warsztatowe. Podczas nich poznali sztukę układania serwetek i elementy carvingu – fantazyjnego dekorowania, do którego wykorzystuje się owoce i warzywa. Pod okiem instruktorów tworzyli te małe, dzieła sztuki – oryginalne, niekonwencjonalne ozdoby stołu. Spotkanie z uczniami tej szkoły, kadrą pedagogiczną, przedstawicielami popularnych obecnie zawodów należy uznać za udane i bardzo potrzebne. Wybór dokonany przez młodzież ma wyznaczyć kierunek jej przyszłości, pracy zawodowej. To z kolei ma znaczny wpływ na dalszy bieg życia, zadowolenie z wykonywanej pracy, wywiązania się z roli społecznej ucznia i pracownika. Najstarsi uczniowie naszej szkoły już w niedalekiej przyszłości będą musieli podjąć trudną decyzję, związaną z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej i dalszego kierunku kształcenia, dlatego tak ważne jest podejmowanie działań wychowawczych, które mają na celu takie pokierowanie wszechstronnym rozwojem ucznia, aby na końcowym III etapie procesu kształcenia był dojrzały do podjęcia optymalnych decyzji w sprawie własnego życia i zawodu, dostosowanych do własnych możliwości oraz aktualnych potrzeb rynku pracy.
„Tydzień Zawodowca” z całą pewnością na długo zapisze się w pamięci uczniów. Uczestnictwo w przedsięwzięciu pomogło usystematyzować informacje o wielu zawodach, poznać nowe profesje, współcześnie atrakcyjne na rynku pracy, a także zachęcić uczniów do poznawania własnych preferencji zawodowych.
W drodze powrotnej gimnazjaliści udali się na posiłek zorganizowany w karczmie „Saganek”. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu „W nauce sukces” i sfinansowana została w całości z funduszy unijnych. Uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie.

zspl01 zspl02 zspl03 zspl04Wyjazd gimnazjalistów do Portu Lotniczego w Radomiu zrealizowany w ramach projektu „W nauce sukces”

W środę 26 listopada 2014 roku w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery grupa gimnazjalistów wzięła udział w wyjeździe o charakterze edukacyjno – dydaktycznym do portu lotniczego położonego zaledwie 45 kilometrów od Ciepielowa. Powszechnie wiadomo, że na radomskim Sadkowie od kilkudziesięciu lat istnieje lotnisko wojskowe, nie wszyscy jednak wiedzą, że już od 2012 roku trwały starania, by lotnisko dostosować do potrzeb cywilnych. Powołanie do życia takiego portu lotniczego stało się faktem w roku 2014, kiedy to zakończono budowę i modernizację terminala pasażerskiego, który został odkupiony od Portu Lotniczego – Łódź.
Wyjazd miał na celu zapoznanie uczniów z tajnikami pracy lotniska oraz wielu służb lotniskowych, zaznajomienie z procedurami obowiązującymi na lotnisku oraz pokazanie krok po kroku wszystkich etapów odprawy pasażera na lotnisku (ścieżka, którą pasażer pokonuje od momentu pojawienia się na lotnisku, do momentu wejścia na pokład samolotu).
Przed wejściem głównym czekał na młodzież pan Remigiusz Mazur – pracownik lotniska, w towarzystwie którego gimnazjaliści udali się w trwającą ponad dwie godziny podróż w nieznane. Po wejściu na teren terminala, uczniowie stali się pasażerami wylatującymi do Dusseldorfu. Pierwszym etapem zwiedzania była strefa odprawy check-in, gdzie uczniowie odebrali karty pokładowe oraz nadali bagaż. Następnie zostali poddani rutynowej kontroli bezpieczeństwa, w miejscu nazywanym strefą bezpieczeństwa. Musieli umieścić wszystkie metalowe przedmioty: klucze, zegarki, paski z dużymi klamerkami, telefony komórkowe, walkmany, bilon, okrycia wierzchnie itp., w specjalnych kuwetach, które wraz z całym bagażem podręcznym zostały prześwietlone specjalistycznym urządzeniem rentgenowskim. Następnie, pod okiem operatora kontroli bezpieczeństwa, uczniowie pojedynczo przechodzili przez bramkę magnetyczną. Kolejnym etapem była kontrola manualna jak również przy użyciu ręcznego wykrywacza metali. Ten moment odprawy pasażerskiej wszyscy przeszli pomyślnie, mogli więc wejść do sali odlotów, gdzie oczekiwali na rozpoczęcie boardingu – procesu przechodzenia z sali odlotów do samolotu. Tutaj, po uprzednim przygotowaniu kart pokładowych i sprawdzeniu poprawności danych osobowych przez personel obsługi naziemnej, młodzież została skierowana do autobusu, którym dotarli na płytę lotniska.
Podczas zwiedzania uczniowie uzyskali informacje na temat tego, jacy specjaliści mogą być zatrudnieni na lotnisku, bo branża lotnicza to nie tylko piloci i stewardessy. Lotnisko jako miejsce pracy to szeroko rozbudowana machina, w której każdy element musi być poprawnie skoordynowany i działać odpowiednio sprawnie, aby całość funkcjonowała w sposób pożądany, a przede wszystkim bezpieczny. Przebywając drogę od strefy odprawy check-in do momentu dotarcia na płytę lotniska, gdzie na podróżujących czeka samolot, mieli możliwość poznać specyfikę wielu zawodów, na które istnieje zapotrzebowanie w tym miejscu. Przewodnik grupy zwrócił uwagę na pracę tzw. agentów handlingowych, którzy zapewniają kompleksową obsługę naziemną statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu. Trzecioklasiści dowiedzieli się, jakie stanowiska pracy wchodzą w skład obsługi handlingowej. Pracownik do spraw obsługi płytowej (tzw. bagażowy), operator sprzętu obsługi naziemnej, Load Master, Load Controller, agent obsługi pasażerskiej, to nieliczne przykłady stanowisk, które nasi uczniowie tego dnia mogli poznać. Dowiedzieli się, czym w porcie lotniczym zajmuje się Marshaller, dyspozytor lotniczy, meteorolog, mechanik lotniczy, kontroler ruchu lotniczego, audytorzy jakości i bezpieczeństwa, dyżurny operacyjny portu lotniczego. Przewodnik grupy zwrócił uwagę na kwalifikacje niezbędne do otrzymania pracy w tym miejscu.
Z uwagi na fakt, że lotnictwo uchodzi za bardzo atrakcyjny i elitarny rynek pracy, pobyt w tym miejscu należy uznać za niezwykle cenne doświadczenie.
Młodzież opuściła teren portu lotniczego o godzinie 11.30. W drodze powrotnej udała się na posiłek przygotowany w „Dworku u Anny”. Wycieczka zorganizowana była w ramach projektu „W nauce sukces” i finansowana w całości z funduszy unijnych. Uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie.

lotnisko01 lotnisko02 lotnisko03 lotnisko04
lotnisko05 lotnisko06 lotnisko07 lotnisko08
lotnisko09 lotnisko10 lotnisko11 lotnisko12
lotnisko13 lotnisko14 lotnisko15 lotnisko16Wizyta gimnazjalistów w ENEA Wytwarzanie S.A. (Elektrowni Kozienice) zrealizowana w ramach projektu „W nauce sukces”

W dniu 5 listopada 2014 r. uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery odbyli wizytę do ENEA Wytwarzanie S.A. (dawnej Elektrowni Kozienice), która znajduje się w Świerżach Górnych – miejscowości położonej na terenie województwa mazowieckiego, zaledwie kilka kilometrów od Kozienic. Ten zakład przemysłowy to obecnie część grupy energetycznej ENEA. Jest to konwencjonalna siłownia systemowa opalana węglem kamiennym, pracująca w układzie blokowym z otwartym układem chłodzenia wodą z Wisły. Elektrownia składa się z ośmiu bloków o mocy 200MW oraz dwóch o mocy 500MW. Ogólna moc Elektrowni jest równa 2880 MW, co czyni ją drugą pod względem wielkości generowanej mocy w Polsce oraz pierwszą, jeżeli ograniczymy się do jednostek opalanych węglem kamiennym. Obecnie realizowana jest budowa nowego wysokosprawnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW. Powstaje kolejna Instalacja Odsiarczania Spalin i wymieniane są kolejne elektrofiltry. Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej ENEA obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną.
W ramach wyjazdu młodzież gimnazjalna mogła zwiedzić teren zakładu, poszerzyć swoją wiedzę na temat produkcji energii elektrycznej oraz zapoznać się z polityką zatrudnienia tej spółki. Elektrownia w Kozienicach jest jednym z nielicznych dużych zakładów pracy w regionie, który zatrudnia ok. 2,3 tyś. pracowników różnych specjalności. W przedsiębiorstwie tym znajdują pracę przedstawiciele różnych profesji i zawodów.
W ramach spotkania uczniowie byli zapoznawani z warunkami pracy na wybranych stanowiskach.
Wizytę rozpoczęli od obejrzenia instalacji składowania i dozowania biomasy dla bloków 200 MW. Jako paliwo i uzupełnienie węgla stosuje się biomasę pochodzenia rolnego i drzewnego. Jej udział w ujęciu energetycznym według norm unijnych powinien wynosić 7–8%, a w ujęciu masowym nie powinien przekraczać 14%. Na placu rozładowczym biomasy przyjrzeli się jej odmianom. Sprowadzana biomasa składa się głównie z odpadów upraw rolnych, brykietów ze słomy, nasion oleistych, suszu, słonecznika. Stosuje się również biomasę drzewną, która jest znacznie bardziej kaloryczna. Jej dzienne zużycie oscyluje między 500 a 700 ton. Transport biomasy zapewniają ruchome podłogi hydrauliczne, kierujące ją do przenośników taśmowych, prowadzących do magnetycznego separatora, gdzie rozliczana jest jej całkowita ilość. W celu ograniczenia emisji pyłów powstałych przy transporcie biomasy stosuje się instalacje zraszające.
Kolejnym punktem zwiedzania była gospodarka olejem opałowym, którym jest mazut służący przede wszystkim do rozpalania kotłów. Węgiel kamienny dostarczany jest do Elektrowni koleją m.in. z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Rozładunek prowadzony jest za pomocą trzech wywrotnic wagonowych, przystosowanych do jednorazowego rozładunku 70t, 250t i 400t węgla. Stąd węgiel transportowany jest przez zespół przenośników do zasobników przykotłowych, a następnie kierowany do młynów węglowych, gdzie poddany zmieleniu wdmuchiwany jest poprzez zespół palników niskoemisyjnych do komory paleniskowej kotła. Średnio rocznie spalanie węgla wynosi około 5 mln ton.
Kolejnym zwiedzanym miejscem była instalacja odsiarczania spalin. Ze względu na wysoki stopień emisji dwutlenku siarki do atmosfery, niezbędnym elementem wielkiej siłowni systemowej są instalacje odsiarczania spalin. W elektrowni pracują obecnie dwie takie instalacje, natomiast trzecia jest w trakcie budowy. Produktem procesu odsiarczania jest gips, zużywany do celów budowlanych.
Po obejrzeniu instalacji IOS uczniowie przeszli do hali maszynowni, gdzie znajduje się 10 turbozespołów. Następnie zobaczyli rozdzielnie elektryczne, człony ciepłownicze, nastawnie i urządzenia nawęglania wewnętrznego. Bloki energetyczne 500 MW i 200 MW są w pełni zautomatyzowane oraz posiadają zainstalowane nowoczesne systemy automatyki cyfrowej. Ostatnim etapem zwiedzania Elektrowni była pompownia wody chłodzącej dla bloków 200 MW, wyposażona w osiem pomp pobierających wodę z Wisły, transportowaną do skraplacza, wcześniej oczyszczaną za pomocą układu filtrów.
Wędrówka młodzieży po terenie ENEA Wytwarzanie S.A. trwała ok. 3 godzin. Każdy etap zwiedzania elektrowni połączony był z prelekcją przewodnika na temat przykładowych stanowisk pracy, omówieniem warunków pracy i wymaganych kwalifikacji. W opinii uczniów najatrakcyjniejsze i najciekawsze miejsca pracy występują na nastawniach, przyzakładowych laboratoriach oraz w dziale biurowym.
Z uwagi na fakt, że Elektrownia Kozienice na lokalnym rynku pracy stanowi atrakcyjne miejsce zatrudnienia, pobyt młodzieży w tym miejscu należy uznać za niezwykle ważne doświadczenie. W drodze powrotnej gimnazjaliści udali się na posiłek zorganizowany w karczmie „Fraszka”. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu „W nauce sukces” i sfinansowana została w całości z funduszy unijnych. Uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie.

elektrownia1 elektrownia2 elektrownia5 elektrownia6
elektrownia7 elektrownia8 elektrownia3Wyjazd gimnazjalistów do Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu zrealizowany w ramach projektu „W nauce sukces”

W sobotę 25 października w ramach działań Szkolnego Ośrodka Kariery grupa gimnazjalistów wzięła udział w wyjeździe o charakterze edukacyjno – dydaktycznym do radomskiej Fabryki Broni „Łucznik”. Celem wyjazdu było zwiedzanie Fabryki Broni, prezentacja najnowocześniejszej w Europie linii produkcyjnej a także zapoznanie uczniów z wybranymi stanowiskami pracy. Jest to zakład pracy w którym obowiązują wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony tajemnicy technologicznej. Na terenie fabryki obowiązuje całkowity zakaz fotografowania. Zwiedzanie przez uczniów tego wyjątkowego zakładu było możliwe tylko w ramach Dni Otwartych Fabryki Broni.
Nasi uczniowie mogli uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, bowiem po raz pierwszy w przeszło 90-letniej historii radomska Fabryka Broni otworzyła dla zwiedzających swoje podwoje. Młodzież pod opieką nauczycieli i przewodnika, doskonale znającego fabrykę, miała okazję przejść przez udostępnione do zwiedzania hale produkcyjne, zobaczyć najnowocześniejsze maszyny numeryczne służące do produkcji elementów metalowych broni ze stopów metali i aluminium. „Od podszewki”  zobaczyli, w jaki sposób odbywa się kucie luf do pistoletów i karabinów przy wykorzystaniu jedynej w Polsce maszyny – tzw. kuźniarki. Żywe zainteresowanie wzbudziła strzelnica, na której sprawdza się rozrzut, skupienie, celność i prędkość wylotową broni. Następnie uczniowi przeszli na teren tak zwanej strzelnicy działaniowej, gdzie testuje się broń działaniowo poprzez dokonywanie strzałów do basenu wodnego. Woda, z uwagi na jej właściwości fizyczne, w krótkim czasie wytraca prędkość pocisku. Będąc w tym miejscu, uczniowie dowiedzieli się o tym, że każdy rodzaj broni testuje się pojedynczym, potrójnym i ciągłym strzałem przy użyciu 20 naboi. Uczniowie zobaczyli skrzynię pancerną (nazywaną przez pracowników „trumną”), do której wkłada się testowane karabiny niewiadomego pochodzenia. Będąc w nowoczesnym kompleksie, znaleźli się wewnątrz żelbetonowego toru strzeleckiego, wyłożonego specjalną wykładziną antyrykoszetową. Na własne oczy zobaczyli krytą, 100 -metrową strzelnicę wyposażoną dla potrzeb produkcji w nowoczesny kulochwyt. Dowiedzieli się również, że doskonałym materiałem służącym do wytracania prędkości wystrzelonych naboi jest granulat powstały ze zużytych opon samochodowych. Widok bunkra strzeleckiego oraz przestrzelonych, papierowych tarcz zrobił na wszystkich nie lada wrażenie.
Po opuszczeniu hal produkcyjnych i strzelnicy, młodzież udała się na plac przed fabryką, gdzie w przygotowanych namiotach czekało na nich wiele atrakcji. Jedną z nich była wystawa broni historycznej oraz najnowszych modeli produkowanych od podstaw przez radomską fabrykę m.in. MSBS (Modułowy System Broni Strzeleckiej) i Beryl. Wielu wrażeń dostarczyła możliwość zobaczenia sprzętu bojowego, przymierzenia kamizelek kuloodpornych, hełmów, kasków. Niejeden uczeń miał jedyną i niepowtarzalną okazję znaleźć się w środku kołowego wozu bojowego Hipopotam, a w specjalnie przygotowanym i zadymionym namiocie obejrzeć sprzęt termowizyjny wykorzystywany w pracy straży pożarnej. Ciekawy pokaz został przygotowany w namiocie policyjnym, gdzie można było obejrzeć pod mikroskopem swoje odciski palców. Najwięcej emocji dostarczył moment sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich. Uczniowie za zgodą swoich prawnych opiekunów i pod okiem wykwalifikowanych instruktorów mogli poćwiczyć strzelanie z karabinka treningowego – Beryl ASG.
Organizatorzy Dni Otwartych Fabryki Broni „Łucznik” zadbali o to, by uczniowie wyszli z tego miejsca nie tylko bogatsi w wiedzę, ale również w pamiątki. Każdy uczeń otrzymał produkty zawierające logo radomskiej firmy: kubek, długopis, smycz do kluczy. Młodzież opuściła teren fabryki o godzinie 13.00 i udała się na zorganizowany posiłek w „Dworku u Anny” Zmarznięci, ale zadowoleni uczniowie około godz. 15.00 zostali odebrani z placu szkolnego przez swoich rodziców.
Dzięki wyjazdowi młodzież z naszej szkoły dowiedziała się, na czym polega specyfika pracy w fabryce broni i jak wygląda proces produkcji na najnowocześniejszych liniach produkcyjnych.
Wycieczka zorganizowana była w ramach projektu „W nauce sukces” i finansowana
w całości z funduszy unijnych. Uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie.

fabrykabroni14_01 fabrykabroni14_02 fabrykabroni14_03 fabrykabroni14_04
fabrykabroni14_05 fabrykabroni14_06


Wyjazd gimnazjalistów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
zrealizowany w ramach unijnego projektu „W nauce sukces”.

W czwartek 25 września 2014 roku w wyjeździe edukacyjno – dydaktycznym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wzięło udział 60 uczniów Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, którzy uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych realizowanych w ramach projektu „W nauce sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem wyjazdu było wzbogacenie zainteresowania uczniów różnymi dziedzinami nauk, rozwijanie ich pasji badawczej oraz poszerzanie wiedzy astronomicznej poprzez udział w pokazie zorganizowanym w planetarium.

Pobyt w tym nietypowym i fascynującym miejscu rozpoczął się o godzinie 11.30. Uczniowie najpierw udali się do Planetarium na seans „Galileusz – potęga teleskopu”. Teleskop to niezwykłe urządzenie, które umożliwia nie tylko obserwacje odległych gwiazd czy galaktyk, ale również odkrywanie przeszłości Wszechświata. Pierwszym, który je wykorzystał, był właśnie Galileusz. Podczas seansu młodzież zobaczyła, jak Włoch wykazał, że kopernikańska teorie heliocentryczna jest prawdziwa. Uczniowie obejrzeli piękne zdjęcia wysyłane przez teleskopy znajdujące się zarówno na Ziemi jak i w kosmosie.

Następnie, podzieleni na mniejsze grupy, udali się na oglądanie wystaw stałych mieszczących się w tym nowoczesnym centrum eksperymentowania. W Centrum Nauki Kopernik czekało na nich ponad 450 interaktywnych obiektów. Uczniowie poprzez fascynującą zabawę poznawali wynalazki, które zmieniały świat, odkrywali emocje, myśli i uczucia, które decydują o tym, jak postrzegamy siebie i innych. Badali, co kryje kosmos. W dziale o człowieku i środowisku sprawdzali, jak działają nasze ciała i jaka jest nasza sprawność. Wszystkie eksponaty i instalacje można było sprawdzić samemu, co sprawiło wszystkim największą frajdę. Wychowankowie, wykorzystując wszystkie zmysły, mogli w prosty sposób odkryć ciekawostki ze świata przyrody. Poprzez zabawę i wykonywane doświadczenia mieli możliwość przyglądania się wynalazkom, które zmieniają świat.

Ogromne wrażenie na całej grupie zrobił teatr robotyczny i nowoczesna adaptacja „Bajek robotów” Stanisława Lema. Na pewno taki rodzaj sztuki, gdzie aktorami są tylko i wyłącznie roboty, długo pozostanie w pamięci młodych odbiorców.

Zwiedzanie zakończyło się o godzinie 16.00. W drodze powrotnej gimnazjaliści udali się na zorganizowany posiłek. Zmęczeni, ale zadowoleni ok godz. 21.00 zostali odebrani z placu szkolnego przez swoich rodziców.

W opinii uczniów wyjazd był udany, pozwolił w gronie szkolnych przyjaciół zgłębić tajniki wielu dziedzin nauki, a dzięki wizycie w planetarium poszerzyć również wiedzę z zakresu astronomii.

Wycieczka zorganizowana była w ramach projektu „W nauce sukces” i finansowana w całości przez fundusze unijne. Uczniowie uczestniczyli w niej bezpłatnie.

cnk14_01
cnk14_02
cnk14_03
cnk14_04
cnk14_05
cnk14_06
cnk14_07
cnk14_08
cnk14_09

Realizacja projektu „W NAUCE SUKCES”

 W roku szkolnym 2014/2015 Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie kontynuuje realizację projektu „W nauce sukces” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Działanie realizowane będzie do końca czerwca 2015 r.

Głównymi założeniami projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia szans edukacyjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w naszej placówce, szczególnie w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, języka polskiego i historii, a także doradztwa zawodowego z uwzględnieniem równych szans dla dziewcząt i chłopców.

Pierwszym zadaniem, realizowanym w ramach projektu, są dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, historii, matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii i języka angielskiego. Łącznie wsparciem objęto 72 uczniów pracujących w 31 grupach projektowych. Zajęcia prowadzone są średnio w wymiarze 1 godziny tygodniowo na każdą grupę na podstawie opracowanych przez nauczycieli programów zajęć, które dostosowane są do możliwości uczniów i uwzględniają ich indywidualne potrzeby. Elementem wspomagającym zadanie są zajęcia klasowe z psychologiem. Mają one na celu wszechstronny rozwój harmonijnej, otwartej, zintegrowanej osobowości uczniów oraz wyrabianie sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Dla wszystkich gimnazjalistów przewidziano zajęcia z psychologiem dotyczące kształtowania umiejętności uczenia się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wsparcia psychologicznego. Uczniowie nabywają umiejętności samopoznania i analizy swoich słabych i mocnych stron. Zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poznawania i oceny własnego potencjału oraz radzenia sobie ze stresem. W ramach tego zadania prowadzone są też klasowe zajęcia w zakresie nowoczesnych technologii ICT na tabletach, dla wszystkich klas w wymiarze 1 godziny miesięcznie. Dla uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w roku szkolnym 2014/2015 zorganizowane będą dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu „W nauce sukces” są dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia. Utworzono 15 grup tj. po 3 grupy matematyczne, polonistyczne i językowe oraz po 1 grupie z fizyki, historii, chemii, geografii, biologii i ICT. Łącznie w zajęciach tych uczestniczy 37 uczniów. Dla gimnazjalistów rozwijających uzdolnienia projekt zakłada zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego na pokazy chemiczno – fizyczne na UMCS w Lublinie.

Kolejnym zadaniem projektowym adresowanym do uczniów klas trzecich jest stworzenie w gimnazjum Szkolnego Ośrodka Kariery, w ramach którego prowadzone będą indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (średnio po 1 godz./ucznia) obejmujące diagnozę psychologiczną i predyspozycje zawodowe oraz przedstawienie możliwości kształcenia zawodowego. Mają one na celu przygotować młodzież do właściwego planowania oraz rozwoju swojej kariery zawodowej. Uczniowie poznają potrzeby i możliwości zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy. Dla trzecioklasistów zorganizowane zostaną również klasowe zajęcia z inicjatywności i przedsiębiorczości praktycznej prowadzone metodą warsztatową przez specjalistę z zakresu przedsiębiorczości. W ramach Szkolnego Ośrodka Kariery uczniowie klas trzecich będą mogli uczestniczyć w 5 wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych i zakładów pracy.

Realizując projekt, chcemy między innymi rozwijać w naszych uczniach zainteresowanie przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i przełamywać niechęć młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych. Istotnym elementem jest zwiększenie wśród uczniów wiary we własne możliwości i wyrównanie szans dostępu do zajęć dodatkowych uczniów gorzej sytuowanych.

Wierzymy, że rozbudowana dzięki projektowi oferta zajęć pozalekcyjnych, zaowocuje uzyskaniem w kolejnych latach lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych. Z pewnością też projekt przyczyni się do polepszenia wyników nauczania naszych uczniów.Galeria zdjęć

więcej »

Głos Gimnazjalisty

więcej »

Liczba odwiedzin
491
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie
Copyright©2019